PM054 S

PM054: Panda family (3 children)

  • Pandaru family with 3 children (that's us!)
  •  

    >> Sticker sizes <<

    Mini = 20 stickers
    Medium = 12 stickers
    Large = 9 stickers and 4 mini stickers